شهر باستانی بیشاپور

میراث مکتوب - شهر باستانی بیشاپور نقش مهمی در مطالعات باستان شناسی ایران در دوران ساسانی دارد و از دیرباز همواره موردتوجه باستان شناسان و شرق شناسان جهان قرار داشته است.

کتاب حاضر در واقع تلاشی است در راستای شناخت هر چه بهتر زوایای پنهان مطالعات این محل که براساس فعالیت‌های پژوهشی باستان شناسان ایرانی و با رویکردی انتقادی و تحلیلی نگاشته شده است.

ایران زمین در مطالعات باستان شناختی جایگاه ویژه‌ای در جهان دارد، تنوع و غنای آثار این سرزمین بهترین گواه بر این امر است. در این میان استان فارس از غنی‌ترین مناطق ایران از دیدگاه باستان شناختی است. آثار و بقایای فرهنگ‌های دوران‌های پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی در جای جای این خطه مشاهده می‌شود. این استان در واقع خاستگاه قوم پارس و دو امپراتوری بزرگ هخامنشی و ساسانی است. ساسانیان خود را جانشینان بر حق هخامنشیان می‌دانستند و مرکز حکومتشان را این خطه از ایران قرار دادند، حکومتی که در سال 224 میلادی آغاز شد و تا نیمه قرن هفتم میلادی یعنی زمان حضور اسلام در ایران تداوم یافت.

فهرست مطالب کتاب به این قرار است:

جغرافیای طبیعی و تاریخی بیشاپور

برآمدن ساسانیان و بنیاد کشور ایران

بررسی‌ها و کاوش‌های بیشاپور: هیئت‌های خارجی

پژوهش‌های باستان‌شناختی در بیشاپور: هیئت‌های ایرانی

کتابنامه

شهر باستانی بیشاپور نگاشته علی‌اکبر سرفراز، احمد چایچی امیرخیز و محمدرضا سعیدی است که در سال 93 از سوی انتشارات سمت در 324 صفحه منتشر شده است.

منبع: کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی