نامۀ فرهنگستان - دوره سیزدهم، شمارۀ چهارم

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامۀ نامۀ فرهنگستان دورۀ سیزدهم، شمارۀ چهارم (تابستان 1393) راهی پیشخوان نشر شد.


بخش نخست این این فصلنامه به سخن سردبیر استاد احمد سمیعی گیلانی با عنوان زبان مشترک، کلید ارتباط در جهان دانش و فن اختصاص دارد.


فهرست مقالات این شماره از نامۀ فرهنگستان به این شرح است:


وزن دوری، مشکلی که عروض قدیم آن را نادیده گرفته است/ ابوالحسن نجفی


بهره جویی از نشانه های سبکب در تصحیح متون/ احمد سمیعی گیلانی


شمس الدین خاله و شهاب الدین خاله/ مهدی علیائی مقدم


تعهدگرایی اندیشۀ اجتماعی از عصر مشروطه تا ادبیات معاصر/ نیلوفر محمدی


زاویۀ دید و تغییرات راوی در تهران مخوف/ بهناز علی پور گسکری


بررسی نظام واژه سازی به روش تجزیۀ تکواژی صوری/ کاترین کریکونیوک


نمادگشایی بخاری از قرن دهم هجری/ نجیب مایل هروی


فرهنگ عامه شهر بهمئی/ عبدالحمید حبیبی اصل/ آسیه ذبیح نیا عمران


ارانی و زبان فارسی/ جعفر شجاع کیهانی


شاهنامۀ فردوسی و ترجمه های آن در دانش زبان و در ادبیات/ کامبیز جلالی


فرانسه و آلمانی/ ترجمۀ احمد سمیعی (گیلانی)


اسم هایی که فراموش می شود/ سید افشین سمائی، سید مهدی سمائی


کتاب: تاریخ ادبیات فارسی؛ زندگی زنان گیلان؛ با قافلۀ شوق؛ یادگار زریران


مقاله: فلسفۀ وجود نظام آموزش عالی چیست؟


با همکاری سایه اقتصادی نیا، عذرا شجاع کریمی، یلدا شکوهی، مهسا مجدر لنگرودی)


همایش فرهنگی «ایران از دیدگاه سیاحان سفرنامه نویس فرانسوی»/ فاطمه فرهودی پور


نمایۀ دورۀ سیزدهم


این فصلنامه در 177 صفحه به چاپ رسیده است.


نامۀ فرهنگستان


صاحب امتیاز: فرهنگستان زبان و ادب فارسی


سردبیر: احمد سمیعی (گیلانی)


 


 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.