مقالات آینۀ میراث ضمیمۀ 36 - مجموعه مقالات نقد و بررسی متون

کاشف (یا کشف) الویل فی معرفة امراض الخیل

میراث مکتوب - کتاب کاشف (یا کشف) الویل فی معرفة امراض الخیل اثر ابوبکربن بدرالدین بیطار معروف به ابن منذر، دامپزشك مسلمان، منظم ترین و كامل ترین اثر در زمینۀ اسب شناسی و اسب پزشکی در سده هاي میانه محسوب می شود .


این كتاب مشتمل بر ده مقاله و هر مقاله شامل چندین باب است كه مؤلف در آن از بیان صفات، خصوصیات، انساب، تغذیه، روش شناختن اسب سالم و مریض، طرز معالجه و درمان، لوازم و اسباب و آلات مربوط به آن و هرچه براي یك سواركار لازم و ضروري است، هیچ فروگذار نکرده است. در این مقاله اثر و پژوهش هاي مرتبط با آن معرفی شده است.


متن کامل مقالۀ کتاب کاشف (یا کشف) الویل فی معرفة امراض الخیل نوشتۀ جلال شایق که در ضمیمۀ 36 آینۀ میراث - مجموعه مقالات نقد و بررسی متون منتشر شده است اینجا بخوانید.