مقالات آینۀ میراث ضمیمۀ 36 - مجموعه مقالات نقد و بررسی متون

بيتهاي آسيب ديدۀ ويراستِ تازۀ ديوان مسعود سعد

میراث مکتوب - مسعود سعد سلمان شاعر تواناي سدۀ پنجم هجري است كه دیوانش تاكنون چند بار چاپ شده است و هر چاپ آن نسبت به چاپهاي دیگر برتریها و كاستیهایی دارد.


در این جستار كوشش شده است تا با توجه به وزن، قافیه، دستور و بافت سخن، برخی از بیتهاي ديوا ن مسعود سعد سلمان كه در ویراست تازۀ این متن دچار بدخوانی یا دگرگشتگی شده است، اصلاح شود. در بررسی بیتها افزون بر به دست دادن صورت درست، به جنبه هایی از شیوۀ سخن پردازي شاعر اشاره شده است.


متن کامل مقالۀ بيتهاي آسيب ديدۀ ويراستِ تازۀ ديوان مسعود سعد نوشتۀ وحید عیدگاه طرقبه اي که درضمیمۀ 36 آینۀ میراث (مجموعه مقالات نقد و بررسی متون) منتشر شده است اینجا بخوانید.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.