مقالات آینۀ میراث ضمیمۀ 36 - مجموعه مقالات نقد و بررسی متون

بررسی و نقد غزلهای سعدی (تصحیح غلامحسین یوسفی و پرویز اتابکی)

میراث مکتوب - در این نوشتار تصحیح غلامحسین یوسفی و پرویز اتابکی از غزلهای سعدی بررسی و نقد شده است.


در اینجا از بیان محاسن این اثر گذشته و تنها به ذکر اشکالات آن پرداخته ایم. ابتدا اشکالات روش تصحیح این کتاب ذکر شده که عبارت اند از نامناسب بودن روش انتقادی برای این تصحیح، عدم توجه به خویشاوندی و ارتباط نسخه ها، و توجه نابجا به نسخه های اساس این تصحیح و عدم توجه لازم به سایر نسخ.


اشکال دیگر این تصحیح مربوط به نسخه بدلهای آن است، یعنی بردن نسخه بدلها به پایان کتاب و پیچیدگی شرح نسخه بدلها. مورد دیگر اشکالاتی است که در گزینش و تنظیم اشعار رخ داده است؛ از جمله: عدم تفکیک سایر قالب های شعری از غزلیات، اشکال در تشخیص اشعار الحاقی، و آمیخته بودن غزلیات اصیل با غزلهای الحاقی و مشکوک.


متن کامل این مقاله نوشتۀ سعید لیان که در ضمیمۀ 36 آینۀ میراث - مجموعه مقالات نقد و بررسی متون منتشر شده است اینجا بخوانید.