هفت اصل نقاشی در آرایه‌ها و تزئینات نسخه‌های خطی

میراث مکتوب - آرایه‌ها و تزیینات نسخه‌های خطی به هنرهایی گفته می‌شود، که به فراخور و تناسب محتوای کتاب جهت تزیین، آرایش و تفهیم مطلوب‌تر آن ترسیم می‌گردند، و در آن نقش‌مایه‌های گیاهی و هندسی نازک و ظریف با رنگ‌های غالباً‌ طلا و لاجورد به کار می‌روند.


گرچه کتاب یا رساله‌ایی که بتواند اصول و روش‌های این هنر را به طور کامل بیان کند دیده نمی‌شود، اما نمی‌توان تصور کرد هنری با این وسعت که دارای هویت خاص و مستقل خویش است؛ فاقد اصول و قواعد تاریخی باشد. لذا با بررسی دست‌نوشته‌های قرن دهم هجری و در آثار نویسندگانی چون قطب الدین قصه‌خوان، صادق بیگ و قاضی احمد، اصولی در طراحی آرایه‌ها و تزیینات ذکر شده است که عبارت از هفت اصل نقاشی ایرانی است. در این  پژوهش کاربردی با روش توصیفی به تبیین این اصول در آرایه‌ها و تزیینات نسخه‌های خطی پرداخته می‌شود.


ادامه این مقاله را که در نامه بهارستان شماره دوم منتشر شده است اینجا بخوانید.