آینۀ میراث - ضمیمه 37

 

ضمیمۀ شمارۀ 37 آینه میراث، دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهش های متن شناسی؛

دورۀ جدید، سال دوازدهم، ضمیمۀ 36، سال 1393؛

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 3/51400 مورخ 1391/3/17 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

عنوان «سهل نامه» (پژوهشی دربارۀ سهل تُستَری، آراء و شاگردان وی)

به کوشش سیدمحمد (منصور) طباطبائی بهبهانی

 

 

فهرست مطالب:

 

 

 

مقدمه / 7

مختصری از شرح حال سهل بن عبدالله تستری / 7

معرفی و نقد منابع / 8

رسائل صوفیانه / 9

ملحقات / 23

تذکره ها یا طبقات رجال صوفیه / 24

تواریخ و کتب جغرافیایی و آثار مربوط به آن / 31

پژوهشهای سهل شناسی از قدیم تا به امروز / 35

بحثی در اعتبار و اصالت کتاب المعارضه / 36

مدارک کتابشناختی / 49

آثار سهل / 52

اصحاب سهل / 59

کتابنامه / 63

 

ضمیمۀ شمارۀ 37 آینه میراث

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

مدیر مسئول: اکبر ایرانی

سردبیر: مجد الدین کیوانی

معاون سردبیر: عسکر بهرامی

مدیر داخلی: حسنا سادات بنی طباء

 

برای دسترسی به متن کامل ضمیمۀ شمارۀ 37 آینۀ میراث کلیک کنید.

 

 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.