نامۀ استخدام دکتر شفیعی کدکنی در دانشکدۀ ادبیات

به احترام فضیلت دانش

میراث مکتوب - چندسال پیش از این، نامۀ ماندگار به دستم رسید از استاد شفیعی کدکنی. این نامه را دکتر پرویز ناتل خانلری در اواسط شهریور 1348 که شفیعی از رسالۀ دکتری خویش با عنوان «صور خیال در شعر فارسی» دفاع کرد، نوشت و بقیۀ استادان گروه نیز زیر آن را امضا کردند و خواستار استخدام او در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران شدند. جمله ای که فروزانفر در کنار امضای خود دربارۀ استخدام شفیعی نوشته بسیار جالب است. راهنمایی رساله را خانلری بر عهده داشت و دکتر عباس زریاب خویی در مقام استاد مشاور بود. ریاست گروه ادبیات فارسی هم در آن ایام با دکتر حسن مینوچهر بود. شفیعی از مهر ماه همان سال در دانشکدۀ ادبیات مشغول به تدریس شد.


 این نامه برای نخستین بار در وبلاگ «حاصل اوقات» (که با دوستان عزیزم پژمان فیروزبخش و سعید لیان گاه مطلبی در آن می گذاریم) منتشر شد و اکنون مناسب دیدم در اینجا نیز آورده شود:


 ریاست محترم گروه ادبیات فارسی


آقای محمدرضا شفیعی کدکنی که پایان‌نامۀ دکتری خود را در ادبیات فارسی گذرانده و رسالۀ او از بهترین مطالعات و تحقیقاتی که در این دانشکده انجام گرفته است شمرده می‌شود از همه حیث صلاحیت دارد که در دانشکدۀ ادبیات به عنوان معلمی مورد استفاده قرار گیرد و بجا است که پیشنهاد فرمایند به سمت استادیاری استخدام شود.


پرویز خانلری


[یحیی ماهیار] نوابی          حسن مینوچهر        موافقت کامل دارم، عباس زریاب خویی


با سمت استادیاری بسیار بجا و بموقع است و احترامی است به فضیلت، [بدیع‌الزمان] فروزانفر


محمد افشین وفایی


منبع: مجلۀ بخارا - شمارۀ 103 . آذر - دی 1393.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.