فصلنامه ای علمی و پژوهشی برای مطالعات اسنادی و آرشیوی

ميراث مكتوب - نخستین شماره پژوهشنامۀ مطالعات اسنادی وآرشیوی مرکزاسناد آستان قدس رضوی به صاحب امتیازی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکزاسناد آستان قدس رضوی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی میراث مکتوب، این پژوهشنامه، فصلنامه ای علمی و تخصصی درحوزۀ اسناد مکتوب وشفاهی است که قصد دارد پژوهشهایی را با تکیه براسناد موجود درآستان قدس رضوی وسایر مراکز آرشیوی منتشر کند. در اولین شمارۀ این نشریه دوازده مقاله توسط محققان و پژوهشگران درحوزۀ اسناد و وقفنامه های این سازمان به عنوان بزرگترین سازمان اداری و وقفی در کشور به چاپ رسیده است.
مقالات این فصلنامه شامل موضوعاتی چون «بررسی تحلیلی جنبه های مصرف موقوفات آستان قدس رضوی دردورۀ صفویه»، «سیاست های وقفی عصرنادری وموقوفات آستان قدس رضوی»، «موقوفات متولیان آستان قدس رضوی ازصفویه تا پایان قاجاریه»، «پایگاه اجتماعی واقفان املاک آستان قدس رضوی»، «تمسک در اسناد اداری و وقفی آستان قدس رضوی»، «معرفی یکی ازموقوفات آستان قدس رضوی بنام «موقوقه عتیقی» ، «فضل الله بدایع نگار پیشگام در وقف مطبوعات»، «بازخوانی وشرح وقفنامۀ میرزا محمد حسین عضد الملک پیرامون وقف کنیز برای دارالشفا ی امام رضا(ع)»، «یک وقفنامه از دومسجد تاریخی»، «فهرست وقفنامه های موجود درمدیریت اموراسناد و مطبوعات سازمان کتابخانه ها»، «موزه ها ومرکزاسناد آستان قدس رضوی» و «بررسی مهر و امضا در وقفنامه های آستان قدس رضوی ازدوره صفویه تا پهلوی» است.
این فصلنامۀ پژوهشی به صاحب امتیازی سازمان کتابخانه ها، موزه ها ومرکزاسناد آستان قدس رضوی و به مدیریت محمدهادی زاهدی وسردبیری ابوالفضل حسن آبادی در 314 صفحه منتشر شد.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.