مقالات ضمیمۀ 36 آینۀ میراث- مجموعه مقالات نقد و بررسی متون

یاددشتی بریادداشتهای حافظ

میراث مکتوب - کتاب یادداشت های حافظ نوشتۀ دكتر سیروس شمیسا كتابی است بسیار ارزنده و در خور توجه كه گویاي احاطۀ ایشان بر دیوان حافظ، به ویژه شرایط سیاسی و همچنین ممدوحان اوست، با این حال نگاه خاص و گاه تعصب وار نویسنده بر آن، با تکیه بر فرضياتی نه چندان قابل قبول و تأمل برانگیز، تا حدودي این كتاب را بایستۀ نقد می كند، از جمله نامگذاري مبهم كتاب، وجود تناقضات بسیار، انتساب به قرینۀ برخی ابیات و غزلهاي حافظ به شاهان و وزراي همروزگار او به قصد مدح و ثنا، شاغل شمردن حافظ در دیوان شاهی، مدحی دانستن شماري از اشعار حافظ تنها بر مبناي حدس و گمان، ضبط ناصحیح بعضی ابیات، و نکاتی دیگر كه بخشهایی از این كتاب را در خور تجديد نظير می كند و نویسنده را به این می خواند كه دیدگاههاي مستندتري را در این موارد مجال ظهور بخشد.


متن کامل مقاله« يادداشتي بر يادداشتهاي حافظ» نوشتۀ مسعود معتمدی که در ضمیمۀ 36 آینۀ میراث منتشر شده است اینجا بخوانید.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.