فراخوان مقالۀ همایش میراث علمی و فلسفی اثیرالدین ابهری

میراث مکتوب - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایۀ زنجان و مرکز پژوهشی میراث مکتوب، همایش «میراث علمی و فلسفی اثیرالدین ابهری» را به مناسبت هفتصد و پنجاهمین سال درگذشت این دانشمند در 29 تا 31 اردیبهشت سال آینده در زنجان و ابهر برگزار می کنند.

مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان،  فرمانداری ابهر و  ادارۀ آموزش و پرورش شهرستان ابهر نیز در امور علمی و اجرایی این همایش مشارکت خواهند داشت.

بررسی و شناساندن ابعاد علمی و فلسفی زندگی اثیرالدین ابهری، اهتمام به بزرگداشت دانشمندان ایران اسلامی و آشنایی نسل جوان با آثار این دانشمند برجسته از اهداف اصلی این همایش است.

محورهای همایش:

- بررسی آثار و اندیشه های فلسفی اثیرالدین ابهری

- بررسی آثار ریاضی و نجومی اثیرالدین ابهری

- ریاضی دانان و فیلسوفان زنجان در دورۀ اسلامی

- استادان و شاگردان اثیرالدین ابهری

 - پژوهش های دانشمندان دورۀ اسلامی در باب اصل توازی اقلیدس

- شرایط اجتماعی- فرهنگی زمانۀ اثیرالدین ابهری

علاقه مندان در صورت تمایل به عرضۀ  مقاله می توانند چکیدۀ آن را تا تاریخ 10 اسفند 1393 و اصل آن را تا تاریخ 31 فروردین 1394 به نشانی الکترونیکی info@Mirasmaktoob.ir  ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در همایش با شمارۀ  66490612 - داخلی 115 تماس بگیرند.