رونمایی از وب سايت جدید مرکز ميکروفيلم نور

میراث مکتوب - به مناسبت پانزدهمین سال راه اندازی وب سايت مرکز ميکروفيلم نور، سايت جديد اين مرکز با امکانات ذيل به آدرس http://indianislamicmanuscript.com/fa/default.aspx در دسترس علاقمندان حوزه ميراث مخطوط قرار گرفت.امکانات این وب سایت برای کاربران به شرح زیر است:


- قابليت جستجوی آسان بر اساس نام کتاب، نويسنده، موضوع و کتابخانه در نسخه های خطی، کتابهای چاپ سنگی و اسناد.


-  دارای سه زبان فارسی، انگليسی و عربی.


- شامل بيش از 15 هزار نسخه خطی به همراه تصوير صفحه اول و اطلاعات هر کدام.


-  شامل بيش از 2000 کتاب چاپ سنگی.


- شامل بيش از 100000 سند تاريخی درباره روابط ايران و هند.


- شامل مقالات تحقيقی به سه زبان درباره جنبه های مختلف تاريخ فرهنگی هند مانند:


 نسخه های خطی، کتابخانه ها و...


گفتنی است همه موارد فوق بصورت مستمر به روز می شود.