نشست رونمایی از کتاب طبری پژوهی

میراث مکتوب - نشست رونمایی از کتاب «طبری پژوهی» به گردآوری محمدحسین ساکت عصر روز چهارشنبه 6 اسفند در سرای اهل قلم برگزار شد. در این نشست زهیر صیامیان گرجی، علی بهرامیان، محمدحسین ساکت و جمشید کیانفر سخنرانی کردند.