تصحیح و ترجمه کشف الاسرار و مکاشفات الانوار

میراث مکتوب - کتاب کشف الاسرار و مکاشفات الانوار اثر روزبهان بقلی به تصحیح و ترجمۀ دکتر مریم حسینی از سوی انتشارات سخن منتشر شد.

کشف الاسرار و مکاشفات الانوار نگاشتۀ «روزبهان بقلی شیرازی» از عارفان سدۀ ششم هجری و یکی از برجسته ترین آثار در حوزۀ بیان شهودی معارف الهی و همچنین زندگی نامه های خودنوشت است. آثار فراوانی از روبهان باقی مانده که بعضی از آنها به صورت نسخه های خطی موجود و برخی دیگر به چاپ رسیده است. این شیخ بزرگ شیراز کتابهایی در تفسیر عرفانی قرآن و شرح مقامات و احوال سلوک تصنیف کرده و کتابهای «عبهرالعاشقین» و «شرح شطحیات» وی از منابع صوفیه، در بیان حالات عشق و شطحیات عارفانه است.

تصحیح حاضر از کتاب کشف الاسرار با توجه به دو نسخۀ کامل از زندگی نامۀ خونوشت وی است: یکی نسخۀ خطی موجود در کتابخانۀ آستان قدس رضوی مشهد به تاریخ 1064 هجری و به شمارۀ 931 ، به خط نسخ 23 سطری که در زمرۀ کتب خطی حکمت قرار دارد. واقف آن میرزا رضاخان نایینی و تاریخ وقف 1311 است. تعداد برگه های آن 51 است. و دیگر نسخۀ چاپی خانم «فیروزه پایان متین» که به همراه «مایکل فیش بن» این کتاب را بر اساس نسخۀ «ماسینیون» تصحیح کرده و به همت انتشارات بریل منتشر شده است.

دکتر مریم حسینی دربارۀ ترجمۀ کتاب حاضر نیز در مقدمۀ کتاب چنین می نگارد: « نخستین بار اشتیاق من به ترجمۀ این کتاب هنگام تدریس واحد درسی «سهروردی و روبهان» در دانشگاه برانگیخته شد. آن سالها هم زمان بود با انتشار کتاب «روزبهان» اثر کارل ارنست، که بخشهایی از متن کتاب کشف الاسرار را در برداشت و به قلم توانای مترجم زبردست متون عرفانی «مجدالدین کیوانی» به زبان فارسی برگردانده شده بود. ترجمۀ زیبای دکتر کیوانی، عزم مرا بر برگرداندن تمام اثر به فارسی راسخ کرد و رادمردی پرفسور کارل ارنست که ترجمۀ انگلیسی خود از کتاب را در ماه دسامبر 2005 برایم ارسال کرد، مزید بر آن شد.

به گفتۀ مترجم و مصحح این کتاب، در برگردان آیات قرآن نیز از ترجمۀ استاد بهاءالدین خرمشاهی بهره گرفته شده است.

فهرست مطالب این کتاب به شرح زیر است:

مقدمه

دربارۀ کشف الاسرار

تحلیلی ساختارگرایانه بر تجربۀ عرفانی روزبهان

کشف الاسرار میدان محاکات روزبهان از جایگاه و مرتبۀ محمد (ص)

احوال و آثار روزبهان

دربارۀ تصحیح حاضر

دربارۀ ترجمۀ حاضر

ترجمۀ فارسی کشف الاسرار و مکاشفات الانوار

تعلیقات و توضیحات

نمایه ها

منابع و مآخذ

روزبهان بقلی، کشف الاسرار و مکاشفات الانوار، تصحیح و ترجمه: مریم حسینی، تهران، سخن، 1393.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.