شمارۀ 53 نامۀ فرهنگستان

میراث مکتوب - تازه ترین شمارۀ فصلنامۀ نامۀ فرهنگستان (فصلنامه تحقيقات زباني و ادبي ، فنون بلاغي ، تحليل متون ، فرهنگ مردم ، گويش هاي ايراني سال چهاردهم، شماره 1 (پياپي 53)، پاييز 1393 ) به پیشخوان آمد.

فهرست این شماره از نامۀ فرهنگستان به این شرح است:                  

سرمقاله

كنكور، ضرورت ناميون رو به زوال/ احمد سميعي (گيلاني)    

مقاله   

«براي» من يا «مال» من؟/ غلامعلي حدادعادل         

لقمه هر مرغكي انجير نيست/ ساسان زندمقدم، جليل مشيدي  

تصحيف در خط عربي و فارسي و نقش آن در پيدايش برخي از صنايع بديعي/ علي اصغر قهرماني مقبل، سيد ناصر جابري اردكاني 

تذكره هاي عصر صفوي، منابعي ارزشمند براي شناخت شاعران موسيقيدان و نوازندۀ اين دوره/ علي ميرانصاري       

نقد و بررسي   

تاريخ ترجمه هاي به زبان فرانسه در قرن نوزدهم/ طهمورث ساجدي  

 فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه سليمانيه/ بهمن نزهت  

بر خوان سعدي (نقد و بررسي شرح خطيب رهبر بر غزليات او)/ فرح نيازكار  

تحقيقات ايرانشناسي    

 آناهيتا و آيين هاي ستايش آتش/ روزبه زرين كوب، آرزو رسولي  

گلچيني از ديرينه ها/ عباس خليلي، پيشرو سبكي جديد در ژورناليسم / جعفر شجاع كيهاني 

فرهنگستان     

پيشوندهاي زبان فارسي امروز (1)/ علاءالدين طباطبايي  

تازه هاي نشر  

كتاب: بعد از نقد نو؛ تاريخ روزنامه نگاري در ايران؛ تذكره سرو آزاد؛ تئاتر و سينماي آربي اوانسيان از وراي نوشته ها، گفت و گوها و عكس ها

نشريات ادواري: پيمان

مقاله: علم و سودا؛ با همكاري عذرا شجاع كريمي، فريندخت زاهدي، آزده گلشني، افسانه منفرد، حسن ميرعابديني

اخبار  

دومين همايش بين المللي ادبيات تطبيقي فارسي و عربي/ احسان قبول  

همايش ادبيات معاصر الجزاير/ شكوه السادات حسيني