انتشار شمارۀ 55 آینۀ میراث

میراث مکتوب - شمارۀ 55 دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی آینۀ میراث ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی (دورۀ جدید سال دواردهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1393) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 

مقالات این شماره از دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی آینۀ میراث به شرح زیر است:

سخن سردبیر

تأملي در احوال عليبن عيسي اِربِلي و .../ محمدرضا ابوئی مهریزی

عضد یزدی و دیوان نویافتۀ او/ حسین بهزادی اندوهجردی و علیرضا قوجه‌زاده

روایت کُردی داستان شیخ صنعان و.../ آرمان حسینی آبباریکی و منصور نوروزی مستعلی

تصحیح از نظر جامی و کارکرد آن در شرح لمعات عراقی/ فرزام حقیقی

جستوجو در احوال و اشعار مجدالدین همگر/ روح‌الله خادمی و محمدحسین کرمی

جستوجو در احوال نصرت‌الدین کبودجامه و.../ رحمان ذبیحی و رحیم‌هادی انداب جدید

خُنام: واژهاي کهن در متون فارسي قديم در .../ جلال شایق و پیمان میکائیلی

حماسه‌سرایی دینی در ادب فارسی/ اصغر شهبازی

بررسی ساختار زبانی، تاریخی و فرهنگی «سرود بخارا»/ علی محمدی، انتصار پرستگاری و فهیمه ارتقایی

صد در نثر و صد در بُندَهِش و معرفي نسخه‌هاي آن/ سعیدرضا منتظری         

نگاهی به زندگی و آثار صدرالدین عینی/ آزیتا همدانی و مسعود حسینی‌پور      

چکیدۀ عربی / حامد صدقی   

چکیدۀ انگلیسی / مجدالدین کیوانی

 

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

مدیرمسئول: اکبر ایرانی

سردبیر: مجدالدین کیوانی

 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.