برگزاری همایش منطقه ای «شهرستان هرسین از نگاه فرهنگ و اقتصاد»

میراث مکتوب - شهرستان هرسین از تاریخ و فرهنگ کهن، ریشه دار، استوار و شکوهمندی برخوردار است. سابقۀ تمدن و شکل گیری جوامع ابتدایی در این منطقه به ده ها هزار سال برمی گردد و در این رابطه مستندات فراوانی در دسترس است. دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان هرسین برای شناخت بیشتر موقعیت جغرافیایی و تاریخی این شهرستان همایش منطقه ای «شهرستان هرسین از نگاه فرهنگ و اقتصاد» را برگزار می کند.

 

در این همایش مقالاتی با محوریت تاریخ، فرهنگ، ساختارهای اجتماعی، سنت های ادبی و شفاهی وزبانی، ظرفیت های گردشگری و اقتصادی و  قوم شناسی منطقۀ هرسین در قالب مقالات دانشگاهی و پژوهشی ارائه خواهد شد.

محور اصلی این همایش به این شرح است:

الف) تاریخ و باستان شناسی منطقۀ هرسین

منطقۀ هرسین ازآغاز تاریخ  تا دوران معاصر (با تاکید بر اسناد و منابع تاریخی)، اقوام باستانی منطقه هرسین: تاریخ، اساطیر، ادیان و هنر، نقش مطالعات باستان شناسی و قوم باستان شناسی در سیر تحول تصمیم گیری های اجتماعی  و  فرهنگی منطقه هرسین، نام جای های باستانی از منظر تاریخی، زبان شناسی، اساطیری و باستان شناختی،  چالش های معماری و شهرسازی منطقه هرسین، نقد و بررسی پژوهش های مرتبط با هرسین شناسی،  تبارشناسی و ریشه شناسی نام هرسین،  خاندان های حکومتگر منطقه هرسین : با تأکید برخاندان حسنویه و خاندان زندیه .

ب) نقش واهمیت گردشگری منطقه هرسین :

ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری منطقه هرسین، صنایع دستی منطقه هرسین: ظرفیت ها ، چشم اندازها و چالش های آن، زمینه های اقتصادی و فرهنگی گردشگری منطقه هرسین، موانع توسعه گردشگری منطقه هرسین، بیستون: از منظر اقتصادی، تاریخی و گردشگری.

ج) جایگاه فرهنگی و اجتماعی  منطقۀ هرسین:

 زبان ، ادبیات فولکلور، سنت های شفاهی و تاریخ نقلی منطقه هرسین، آداب و رسوم، باورها و ساختار اجتماعی  منطقه هرسین، معرفی مفاخر ومشاهیر(فرهنگی، دینی، سیاسی ، اجتماعی واقتصادی) شهرستان هرسین، تاریخچه  و ساختارهای اجتماعی ایلات ، عشایر و طوایف  منطقۀ هرسین، موسیقی وآواهای باستانی منطقۀ هرسین  با تأکید بر«مور» ، «رارا» و «گورانی»، نقش منطقۀ هرسین در انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، بررسی آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی در منطقه هرسین .

د) جایگاه اقتصادی هرسین در منطقه و در سطح ملی:

مزیت های اقتصادی منابع معدنی و طبیعی درشهرستان هرسین، راهکارهای جذب سرمایه گذاری در شهر ستان هرسین، موانع ایجاد اشتغال و فضای مناسب کسب و کار در منطقه هرسین، شناخت فرصت ها ، محدودیت ها و چالش های  اقتصادی شهرستان هرسین.

این همایش در روزهای دوشنبه 21 و سه شنبه 22 اردیبهشت  سال جاری در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان هرسین واقع در کرمانشاه، شهرستان هرسین برگزار می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این همایش اینجا کلیک کنید.