آینۀ میراث 55

 

 

دوفصلنامۀ علمی- پژوهشی ویژۀ پژوهش های ادبی و متن شناختی؛ دورۀ جدید سال دوازدهم، شمارۀدوم، پاییز و زمستان 1393 (پیاپی 55)

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 3/51400 مورخ 1391/3/17 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

فهرست مطالب

 سخن سردبیر/5

تأملي در احوال عليبن عيسي اِربِلي و .../ محمدرضا ابوئی مهریزی/ 9

عضد یزدی و دیوان نویافتۀ او/ حسین بهزادی اندوهجردی و علیرضا قوجه‌زاده / 25

روایت کُردی داستان شیخ صنعان و.../ آرمان حسینی آبباریکی و منصور نوروزی مستعلی / 49

تصحیح از نظر جامی و کارکرد آن در شرح لمعات عراقی/ فرزام حقیقی / 79

جستوجو در احوال و اشعار مجدالدین همگر/ روح‌الله خادمی و محمدحسین کرمی / 113

جستوجو در احوال نصرت‌الدین کبودجامه و.../ رحمان ذبیحی و رحیم‌هادی انداب جدید / 149

خُنام: واژهاي کهن در متون فارسي قديم در .../ جلال شایق و پیمان میکائیلی / 173

حماسه‌سرایی دینی در ادب فارسی/ اصغر شهبازی / 183

بررسی ساختار زبانی، تاریخی و فرهنگی «سرود بخارا»/ علی محمدی، انتصار پرستگاری و فهیمه ارتقایی / 211

صد در نثر و صد در بُندَهِش و معرفي نسخه‌هاي آن/ سعیدرضا منتظری / 239    

نگاهی به زندگی و آثار صدرالدین عینی/ آزیتا همدانی و مسعود حسینی‌پور / 255

چکیدۀ عربی / حامد صدقی / 287

چکیدۀ انگلیسی / مجدالدین کیوانی / 293

 

 صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب/ مدیرمسئول: اکبر ایرانی/ سردبیر: مجدالدین کیوانی

 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.