مقالات دوماهنامه گزارش میراث 62 و 63

مجلۀ مولانا رومی 5

میراث مکتوب - پنجمین دفتر از مجلۀ مولانا رومی با یکی دو ماه تأخیر منتشر شد و با یکی دو ماه تأخیر به دست نگارنده رسید؛ بنابراین، بررسی و معرفی آن نیز با مقداری تأخیر از نظر علاقه مندان آن می گذرد.

نخستین دفتر این نشریه در 2010 / 1389 پدید آمد. مجلۀ مولانا رومی که تماماً به شرح احوال، نقد و بررسی آثار، افکار و میراث معنوی مولانا جلال الدین محمد 604 – 672  ق) اختصاص دارد، ظاهراً از این لحاظ زبانی اروپایی و ثمرۀ همکاری دو مرکز مولوی شناسی است. یکی «مؤسسۀ رومی» در دانشگاه خاور نزدیک، قبرس و دیگری «گروه مولاناشناسی» در «مرکز پژوهشهای فارسی و ایرانی»، دانشگاه اکسِتر بریتانیا.

دفتر پنجم، در 250 صفحه، شامل 9 مقاله، 9 بررسی و نقد کتاب، و یک نقدِ بر نقد است، که اجمالاً به معرفی آنها می پردازیم.

متن کامل این مقاله که در شمارۀ 62 و 63 دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث منتشر شده است اینجا بخوانید.