برگزاری همایش بین المللی هزارۀ ناصر خسرو قبادیانی

میراث مکتوب - دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری کمیتۀ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران دبیرخانۀ شورای‏ عالی انقلاب فرهنگی، در نظر دارد با توجه به ضرورت معرفی چهر‏ه‏ های شاخص و تأثیرگذار فرهنگی تمدن ایرانی ـ اسلامی، در هزارمین سال تألیف سفرنامۀ ناصرخسرو، همایش هزارۀ ناصرخسرو قبادیانی را برگزار می کند.

 

روزگار ناصرخسرو دیدگاههای سیاسی اجتماعی او، دیدگاه های فلسفی ناصرخسرو، قرآن و حدیث در آثار ناصرخسرو، دیدگاه های کلامی ناصرخسرو، دیدگاه های اخلاقی، تعلیمی و تأویلی ناصرخسرو و دیدگاه های زبانی و ادبی ناصرخسرو محورهای این همایش است.  

یادآور می شود همایش بین المللی هزارۀ ناصر خسرو قبادیانی در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی واقع در خیابان اوین برگزار می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این همایش اینجا کلیک کنید.