منظومه مهر و مشتری

میراث مکتوب - مهر و مشتری محمد بن محمد عصّار تبریزی شاعر سده هشت قمری از تصویرنمای دستنویس شماره 902/92کتابخانه عارف حکمت منتشر شد.

 

مهر و مشتری محمد بن محمد عصّار تبریزی شاعر سده هشت قمری از تصویرنمای دستنویس شماره 902/92کتابخانه عارف حکمت (مدینه) به خط عصّار تبریزی در جمادی الاول 748 قمری  به کوشش بهروز ایمانی منتشر شد.

این دستنویس از مثنوی مهر و مشتری (شماره 92/ 902 کتابخانه عارف حکمت مدینه) به خط خودِ عصار تبریزی (سراینده نامور آذربایجان در سده 8 ق.) در سال 784 ق. رقم خورده، و احتمالاً تحریر نهایی مهر و مشتری است، و واپسین بازنگریهای عصار را در بر دارد، و بدین حیث، در تصحیح مجدد این منظومه گرانمایه، قابل توجه است.

از آثار عصّار تبریزی می توان به دیوان، الوافی فی تعداد القوافی، مهر و مشتری اشاره می کرد.

مهر و مشتری به شماره 92/902 در کتابخانه عارف حکمت مدینه محفوظ است و در اوایل جمادی الاولی 784ق به قلم خود عصّار تبریزی کتابت شده است. عصّار نسخه را به خط نسخ تحریر کرده و خطّ او معمولی و عاری از جلوه های خوشنویسی است. ابیات در احاطه جدولی دو ستونی قرار گرفته و خطوط جدول مزدوج است و به رنگ سیاه ترسیم شده است. سر عنوان به شنگرف تحریر یافته و نسخه دارای سرلوحی است با کتیبه ای مذهّب که با شرفه تزیین یافته و در اندرونه آن، عبارت «بسم الله الرحمن الرحیم» به خط ثلث درشت قلمی شده است. تعداد اوراق نسخه، 127قرگ است و در برگ های آغازین آن، سروده های از شاعری با تخلّص باوردی و در برگ های پایانی نیز یادداشت هایی متفرقه از جمله ابیاتی از سنائی غزنوی درج شده است.

در مقدمۀ کتاب به احوال، آثار، اشعار بازیافته، منظومه مهر و مشتری  عصار تبریزی اشاره شده است. در پایان نیز تصویر دستنویس، پیوستها، کشف الابیات، نمایه عام و کتابنامه آمده است.

منظومۀ مهر و مشتری، از محمد بن محمد عصار تبریزی، تصویرنمای دستنویس شماره 902/92 کتابخانه عارف حکمت مدینه، به خط عصار تبریزی به سال 784ق. به کوشش بهروز ایمانی، چاپ اول: 1393ش. انتشارات بنیاد شکوهی با همکاری انتشارات آیدین تبریز.

منبع: بساتین

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.