بازدید وزیر نیرو از غرفۀ میراث مکتوب در نمایشگاه کتاب

میراث مکتوب - حمید چیت چیان، وزیر نیرو، روز چهارشنبه 16 اردیبهشت از غرفۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کرد.

وی در این بازدید از فعالیت های مرکز پژوهشی میراث مکتوب در زمینۀ احیا و تصحیح متون کهن قدردانی کرد.