عرضۀ دورۀ کامل نشریات میراث مکتوب با تخفیف 30 درصد در نمایشگاه کتاب

میراث مکتوب - دورۀ کامل نشریات مرکز پژوهشی میراث مکتوب با تخفیف 30 درصد در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ارائه شد.

دورۀ کامل نشریات آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش های ادبی و متن شناختی)، گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی) و میراث علمی اسلام و ایران (دوفصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی) با 30 درصد تخفیف در غرفۀ ویژۀ این نشریات در بخش «کتاب و رسانه» بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شد.

برای اطلاع از مبلغ و تعداد دورۀ کامل دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث اینجا کلیک کنید.

برای اطلاع از مبلغ و تعداد دورۀ کامل دوفصلنامه علمی – پژوهشی آینۀ میراث اینجا کلیک کنید.

برای اطلاع از مبلغ و تعداد دورۀ کامل ضمائم دوفصلنامه علمی – پژوهشی آینۀ میراث اینجا کلیک کنید.

برای اطلاع از مبلغ و تعداد دورۀ کامل دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران اینجا کلیک کنید.