نشست بزرگداشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب

میراث مکتوب - نشست «نگاهی به فعالیت های مرکز پژوهشی میراث مکتوب به مناسبت بزرگداشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب» ظهر امروز 19 اردیبهشت همزمان با روز اسناد و میراث مکتوب در سرای اهل قلم بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد. در این نشست دکتر علی اشرف صادقی، دکتر عبدالرسول خیراندیش، عمادالدین شیخ الحکمایی، دکتر یونس کرامتی و دکتر اکبر ایرانی دربارۀ فعالیت های مرکز پژوهشی میراث مکتوب سخن گفتند.