برنامه های همایش بین المللی ناصرخسرو

میراث مکتوب - برنامۀ همایش دو روزۀ حکیم ناصرخسرو قبادیانی،  که از روز گذشته 20 اردیبهشت در دانشگاه شهید بهشتی در حال برگزاری است اعلام شد.

 

دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری کمیتۀ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران دبیرخانۀ شورای‏ عالی انقلاب فرهنگی، با توجه به ضرورت معرفی چهر‏ه‏ های شاخص و تأثیرگذار فرهنگی تمدن ایرانی ـ اسلامی، در هزارمین سال تألیف سفرنامۀ ناصرخسرو، همایش هزارۀ ناصرخسرو قبادیانی را برگزار کرده است.

روزگار ناصرخسرو دیدگاههای سیاسی اجتماعی او، دیدگاه های فلسفی ناصرخسرو، قرآن و حدیث در آثار ناصرخسرو، دیدگاه های کلامی ناصرخسرو، دیدگاه های اخلاقی، تعلیمی و تأویلی ناصرخسرو و دیدگاه های زبانی و ادبی ناصرخسرو محورهای این همایش است. 

برای  کسب اطلاع از برنامه های این همایش اینجا کلیک کنید.