انتشار المشارع و المطارحات (الطبیعیات)

میراث مکتوب -  کتاب المشارع و المطارحات (الطبیعیات) شیخ اشراق از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی با تصحیح و مقدمه نجفقلی حبیبی منتشر شد.

این کتاب از آثار شیخ اشراق سهروردی مفصّلترین اثر فلسفی است و بعد از اللمحات و التلویحات سومین اثر تعلیمی اوست که با سبک مرسوم آثار مهم ابن سینا تدوین شده و مشتمل بر علوم سهگانۀ منطق، طبیعیات و الهیات است. سهروردی این کتاب در سی سالگی و سه سال قبل از اتمام حکمۀ الاشراق به سال 579ق نوشته است. به گفتۀ خود، این کتاب تفصیل اثر دیگرش التلویحات اللوحیه و العرشیه  است. وی در المشارع دریافتها و اجتهادهای خود را بر مبنای حکمت مشاییان آورده و در مطاویِ آن به نظرات اشراقی خود نیز با الفاظ سربسته اشاره کرده است.

این کتاب در سه جلد مستقل صورتبندی شده و دو قسمت الهیات و منطق آن پیش از این به چاپ رسیده و قسمت سوم آن یعنی طبیعیات برای اولین بار است که به چاپ میرسد.

المشارع شش مشرع دارد که عبارتند از:

1. مشرع اوّل امور عام اجسام.

2. مشرع دوم در محدّد و مکان.

3. مشرع سوم در حرکت و زمان.

4. مشرع چهارم در تناهی و لاتناهی.

5. مشرع پنجم در بسایط و مرکبات عنصریات.

6. مشرع ششم در نفوس.

سهروردی در این کتاب، بیشتر ناظر به طبیعیات شفای ابن سیناست و البته در هیچ مبحثی از اجتهاد و نقد خودداری نکرده و دیدگاه خود و مشکلات موضوع را با طرح سئوال و جواب، و مباحثه و تعقّب مورد بحث دقیق قرار داده است.

این کتاب را استاد نجفقلی حبیبی با تکیه بر 6 نسخه خطی تصحیح کرده است. در کتابخانه های ایران نسخه های محدودی از این اثر مهم سهروردی وجود دارد و به این لحاظ علی رغم اشتیاق نویسنده به تصحیح کار آن با احتیاط و کندی پیش رفته است و نسخه هایی از کتابخانه مجلس، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، کتابخانه ملی روسیه، کتابخانه اسد، نسخه ای از لیدن هلند و نسخه کتابخانه سلیمانیه استانبول برای تصحیح مدنظر قرار گرفته است که به طور اجمالی عبارتند از:

1-نسخه شماره 1480 کتابخانه راغب پاشا کتابخانه سلیمانیه استانبول.

2-نسخه شماره 826 داماد ابراهیم کتابخانه سلیمانیه استانبول.

3-نسخه شماره 24599 کتابخانه ملی اسد دمشق.

4-نسخه شماره 1969 کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

5- فیلم شماره 7170 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

6- نسخه شماره or. 365 لیدن هلند.

المشارع و المطارحات (الطبیعیات) شیخ اشراق شهاب الدین یحیی سهروردی با تصحیح و مقدمه نجفقلی حبیبی در 432 نگاشته شده است و از سوی انتشارات کتابخانه مجلس در سال 94 منتشر شده است.

منبع: کتابخانه مجلس شورای اسلامی

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.