برگزاری کارگاه «شناخت انواع خط در نسخه‌های خطی» با تدریس استاد عبدالله انوار

میراث مکتوب - کتابخانه و موزۀ ملی ملک، کارگاه یک روزه «شناخت انواع خط در نسخه‌های خطی» را با تدریس استاد سیدعبدالله انوار برگزار می‌کند.

کارگاه یک روزه «شناخت انواع خط در نسخه‌های خطی» با تدریس استاد سیدعبدالله انوار در روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت 1394 خورشیدی ساعت 13:30 تشکیل می‌شود.

کتابخانه و موزه ملی ملک از دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی دعوت می‌کند در این کارگاه یک روزه حضور یابند.

منبع: کتابخانه و موزۀ ملک