انتقادات خواجه طوسی از فخر رازی: پیشگفتار چاپ نسخه برگردان تلخیص المحصل

میراث مکتوب - کتابی که در برابر شماست چاپ برگردان کهنترين نسخه موجود کتاب تلخيص المحصّل اثر ارزشمند خواجه نصير الدين طوسي است که به دليل اهميت آن و به دليل ضرورت تصحيح مجدد اين اثر ارزشمند عرضه می گردد.

اين کتاب با وجود آنکه پيش از اين چندين بار و از جمله يک بار با اغلاط و کاستی های فراوان در حاشيه چاپ متن المحصّل در قاهره و يک بار هم به همت مرحوم شيخ عبد الله نورانی و تا حدودی به صورت انتقادی به چاپ رسيده است با اين وصف به دليل آنکه در این چاپها از همه نسخه های کهن و موجود اين اثر بهره گرفته نشده است ضرورت دارد که ديگر بار با تصحيحی دقيق و با ارائه سازواره انتقادی به چاپ برسد و اميد می بريم که چاپ نسخه برگردان حاضر، گام نخستی باشد برای تحقق اين هدف. وانگهی از آنجا که تلخيص المحصل مشتمل بر متن کتاب المحصل فخر رازي است و آن کتاب نيز با وجود آنکه چندين بار به چاپ رسيده هنوز در انتظار تصحيحی شايسته و انتقادی است، بنابراين اصلاح مشکلاتی متعدد در متن تصحيح شده نوراني مرهون تصحيحی مجدد از اثر فخر رازي است.

می دانيم که نسخه های متعدد و کهن ارزشمندی از کتاب فخر رازي در اختيار است. نسخه هايی که برخی از آنها در ويرايش های مختلف اين اثر تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است. علاوه بر تلخيص المحصل، کتاب فخر رازي شروح ديگری هم دارد که از شماری از آنها نسخه های کهنه و صحيحی در اختيار است و همه آنها می توانند در کار ويرايش مجدد متنهای المحصل و تلخيص المحصل به کار آيند.

ادامۀ این مطلب نوشتۀ حسن انصاری که در وبگاه حلقۀ کاتبان منتشر شده است اینجا بخوانید.

 

 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.