نشست «ویرایش متون ترجمه‌ای علوم محض و کاربردی» برگزار می شود

میراث مکتوب - بیست ‌و ‌‌چهارمین هم‌اندیشی از سلسه هم‌اندیشی‌های ویرایش روز چهارشنبه 30 اردیبهشت برگزار می شود.  

این نشست به «ویرایش متون ترجمه‌ای علوم محض و کاربردی» اختصاص دارد.

در این نشست محمد‌ابراهیم ابوکاظمی، علی کافی و حسین معصومی‌ همدانی سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز چهارشنبه 30 اردیبهشت سال جاری از ساعت 16:30 الی 20 در انتشارات فنی ایران واقع در خیابان مطهری، خیابان میرعماد، شمارۀ 24 برگزار خواهد شد.