یادداشتی درباره کاغذ خام

میراث مکتوب - در کتاب کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی تألیف استاد شادروان ایرج افشار ذیل «کاغذ خام» (ص 58) آمده است:
اصطلاح دیگر برای کاغذهای پست و زبر نامرغوب که کاغذ قند و کاغذ عطاری و کاغذ دوا بدان گفته شده است.
ابن یمین آن را در مقابل «کاغذ پخته» آورده و گفته است:
کاغذ خام شکر پیچ بود
کاغذ پخته معنی پیچ
و در ذیل «کاغذ قند» علاوه بر صفت «زبر و نامرغوب» نوشته اند: «معمولاً کبود رنگ بوده است [...]. و سپس شواهدی ارائه فرموده اند.
آنچه در بالا مشاهده کردید بخشی از مقاله «یادداشتی درباره کاغذ خام» نوشته فرزاد ضیایی حبیب آبادی است که در شماره 50 و 51 ماهنامه تخصصی گزارش میراث به چاپ رسیده است.
متن کامل این مقاله را در فایل پایین مطالعه کنید.دريافت فايل