برگزاری نشست «کهن‌ترین فرهنگ دو زبانه ایرانی»

میراث مکتوب - نشست «کهن ترین فرهنگ دو زبانه ایرانی» به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

پژوهشکدۀ زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سخنرانی با عنوان کهن ترین فرهنگ دو زبانه ایرانی برگزار می کند. سخنران این جلسه دکتر فرزانه گشتاسب می باشند.

این نشست سه شنبه ۵ خردادماه ۹۴ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در محل سالن اندیشه واقع در بزرگراه کردستان، خیابان ایرانشناسی (۶۴)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

منبع: خبرگزاری مهر