صائب و سبک هندی در گسترۀ تحقیقات ادبی

میراث مکتوب - در سال 1354 همایشی پیرامون احوال و آثار صائب تبریزی شاعر بلند آوازه نازک خیال دوره صفوی برگزار شد.

این همایش به ابتکار استاد ایرج افشار با شرکت دانشمندان و صائب شناسان نامور در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد و مقالات ارزشمندی در آن نشست علمی ارائه و قرائت گردید.

این مقالات ارزنده که متأسفانه هم اکنون بیشتر نویسندگان آن سر در نقاب خاک کشیده‌اند در اواخر سال 1355 با عنوان صائب و سبک هندی به اهتمام محمدرسول دریاگشت و زیرنظر استاد ایرج افشار در 1500 نسخه از سوی دانشگاه تهران منتشر و به زودی نایاب شد. این کتاب هم اکنون مجددا منتشز شده است.

فهرست مطالب کتاب:

بخش اول- متن سخنرانی‌های ایراد شده

مضمون سازی در شعر و سبک هندی و شعر متافیزیکی انگلیس/ سعید ارباب شیرانی

در حق صائب/ کریم امیری فیروزکوهی

نکته‌ای تاریخی در شعر صائب/ محمد ابراهیم باستانی پاریزی

نوآوری در شیوه صائب/ محمد بیریای گیلانی

مخمس‌های صائب تبریزی/ یونس جعفری

صائب تبریزی شاعر زمانه خویش/ محمدامین ریاحی

زائر هند/ عبدالحسین زرین کوب

صائب نقش آفرین/ برات زنجانی

مضمون اشعار صائب/ خلیل سامانی

معنی و مضمون در شعر صائب/ ضیاءالدین سجادی

سهم صائب در مثل‌های سائر یا امثال و حکم در اشعار صائب/ احمد سهیلی خوانساری

تمثیل در شعر صائب/ محمد سیاسی

بازگشت سبک هندی به ایران/ سید محمدمحیط طباطبائی

دنیای صائب/ امیربانو کریمی

کنایات در شعر صائب/ احمد گلچین معانی

یادی از صائب/ پرویز ناتل خانلری

سبک هندی و وجه تسمیه آن/ عبدالوهاب نورانی

صائب/ حبیب یغمائی

تصویر شاعرانه اشیا در نظر صائب/ غلامحسین یوسفی

کتابشناسی گزیده صائب (تا پایان سال 1370)/ ایرج افشار

بخش دوم- منتخبی از نوشته‌های صائب شناسان و محققان دیگر در باره صائب

سبک اصفهانی،‌سبک صائب، سبک صفوی/ کریم امیری فیروزکوهی

صائب تبریزی/ محمدعلی تربیت

یک صفحه مختصر از رساله قرن حادی عشر/ محمدعلی تربیت

صائب از خاک پاک تبریز است/ محمدرسول دریاگشت

نگاهی به صائب/ علی دشتی

نقدها را بود آیا که عیاری گیرند/ سید حسن سادات ناصری

قبر صائب/ محمد صدرهاشمی

صائب تبریزی و شیوه سخنوری در عهد صفوی/ ذبیح الله صفا

صائب تبریزی/ حیدر علی کمالی

نظریۀ نگارنده راجع به صائب/ زین العابدین موتمن

نظریۀ دیگران راجع به صائب/ زین العابدین موتمن

دورۀ صفویه یا دوره رواج سبک هندی/ زین العابدین موتمن

یک مدرک تاریخی جدید راجع به صائب/ عبدالغنی میرزایف

میرزا صائب اصفهانی/ شبلی نعمانی

ابیاتی از مولانا صائب/ حبیب یغمائی

پنج غزل از صائب به زبان ترکی آذری با ترجمه غزل به زبان پارسی/ حمید سید نقوی

قصاید صائب در مدح ائمه اطهار/ حمید سید نقوی

دوران حیات صائب تبریزی/ محمد رسول دریاگشت

پیوست

نمونه‌های خط صائب و عکس شاعر

فهرست نام اشعار

فهرست نام مکان‌های جغرافیایی

فهرست نام اقوام، سلسله‌ها، مدنیات

فهرست نام کتاب‌ها و نشریات

صائب و سبک هندی در گستره تحقیقات ادبی به اهتمام محمد رسول دریاگشت در 18+ 702 صفحه از سوی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی منتشر شده است.

منبع: کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی