دینداری ایران‌دوست و فضیلت‌طلب

علاقه وافر مرحوم استاد احمد مهدوی دامغانی به ائمه و معصومین (ع) بر همگان روشن است و در هر فرصتی این عشق و علاقه را ابراز می‌كرد.
2022-06-21 20:57:40

انسان هستنده‌ای چند میراثی

پرسش از میراثمندی و ماهیت چند میراثی انسان، پرسش از هستی و چیستی هستنده‌ای است که در روشنگاه میراثش دیده و شناخته می‌شود.
2022-06-21 20:21:10

گزارش هشتادمین محفل ماهانۀ میراث مکتوب

چهارشنبه، 25 خردادماه 1401، هشتادمین محفل ماهانه و دوستانۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، موسوم به شوق دیدار، برگزار شد.
2022-06-20 17:33:23

علامه قزوینی و بدیع‌الزمان فروزانفر از نگاه استاد مهدوی دامغانی

مرحوم دکتر احمد مهدوی دامغانی در گفت‌وگویی که چندی پیش انجام شده به بیان نکاتی دربارۀ دو تن از بزرگان فرهنگ و ادب ایران پرداخته‌اند.
2022-06-20 16:42:26

نشانه‌شناسی سکه‌های پارس

طرح پژوهشی «نشانه‌شناسی سکه‌های پارس» توسط دکتر صفورا برومند در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به انجام رسید.
2022-06-20 15:47:37

تمدید مهلت ارسال مقالات همایش ملی خلیج فارس

بنیاد ایران‌شناسی تاریخ برگزاری و مهلت ارسال مقالات به همایش ملی «خلیج‌فارس» را تمدید کرد.
2022-06-20 15:11:34

شیخ اشراق و باباافضل کاشانی

نشست «شیخ اشراق و باباافضل کاشانی» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی مریم اسدیان برگزار می‌شود.
2022-06-20 14:35:52

نکوداشت دکتر سید ابراهیم دیباجی برگزار می‌شود

نکوداشت استاد فرزانه دکتر سید ابراهیم دیباجی از سوی خانۀ اندیشمندان علوم انسانی و با همکاری مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب و ... برگزار می‌شود.
2022-06-19 21:22:31

بزرگداشت دکتر محمود جعفری دهقی برگزار شد

آیین بزرگداشت محمود جعفری دهقی همراه با رونمایی از کتاب «دادِستان دینی» (جشن نامه دکتر محمود جعفری دهقی) برگزار شد.
2022-06-19 20:42:53

مروج فرهنگ و ادب فارسی در آمریکا

حضور و فعالیت‌های استاد مهدوی دامغانی در آمریکا در ترویج فرهنگ و ادب و زبان فارسی و همچنین تبیین مبانی تشیع تأثیر تمام داشت.
2022-06-19 19:55:13

صفحه‌ها