تأثیرپذیری شیخ اشراق از قرآن کریم

نشست «تأثیرپذیری شیخ اشراق از قرآن کریم» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی سعید رحیمیان برگزار می‌شود.
2022-06-14 22:17:38

نشست «موزه‌شناسی اسلامی» برگزار می‌شود

نشست «موزه‌شناسی اسلامی» با سخنرانی صفورا برومند و رضا دبیری‌نژاد برگزار می‌شود.
2022-06-14 21:44:35

«قصص الخاقانی» منتشر شد

چاپ نخست کتاب «قصص الخاقانی، تاریخ صفویه از آغاز تا پایان عصر شاه عباس دوم» نوشته ولی قلی خان شاملو، از سوی انتشارات سروش منتشر شد.
2022-06-13 17:09:42

قصص هرمسی در نزد ابواسماعیل حسین بن علی طغرایی

نشست «قصص هرمسی در نزد ابواسماعیل حسین بن علی طغرایی: با تأکید بر داستان سلامان و ابسال» با سخنرانی رضا کوهکن برگزار می‌شود.
2022-06-13 16:25:08

مراسم یادبود دکتر محمدرضا باطنی برگزار شد

بزرگداشت شادروان دکتر محمدرضا باطنی، با سخنرانی ژاله آموزگار، علی‌اشرف صادقی، حسن عشایری، شهین باطنی، حسین وثوقی، مهرانگیز نوبهار، فاطمه راکعی و ... برگزار شد.
2022-06-13 15:54:10

دفتر هفدهم فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان

دفتر هفدهم فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شد.
2022-06-13 15:13:10

فارابی و ابن‌سینا میراث بنیادینی را برای ما شکل داده‌اند

قاسم پورحسن: فارابی و ابن سینا ذخایر مهم و میراث بنیادینی برای ما شکل داده‌اند.
2022-06-13 14:41:10

بزرگداشت محمود جعفری‌دهقی و رونمایی از کتاب «دادستان دینی»

آیین بزرگداشت محمود جعفری دهقی همراه با رونمایی از کتاب «دادِستان دینی» در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.
2022-06-12 19:42:43

نظریۀ هنر و زیبایی‌شناسی از دیدگاه شیخ نجم‌الدین کبری

کتاب «نظریه هنر و زیبایی‌شناسی از دیدگاه شیخ نجم‌الدین کبری» تألیف احمد پاکتچی از سوی مؤسسۀ متن فرهنگستان هنر به چاپ رسیده است.
2022-06-12 18:55:48

حکمت در اندیشۀ سهروردی

نشست «حکمت در اندیشه سهروردی» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی مجید احسن برگزار شد.
2022-06-12 18:11:25

صفحه‌ها