جستاری دربارۀ فردوسی

یکی از عیب‌های شاهنامه‌ی چاپ مسکو ابیات الحاقی متعدّد آن است و در تصحیح فریدون جنیدی از شاهنامه بسیاری از ابیات فردوسی پذیرفته نشده است.
2022-05-29 15:33:05

رونمایی از جلد اول «التحفة السعدیة»

آیین رونمایی از کتاب «التحفة السعدیة» قطب الدین شیرازی با تصحیح و مقدمه نجفقلی حبیبی در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
2022-05-29 14:47:05

«تقابل فکری فاطمیان با مخالفان» منتشر شد

انتشارات میراثبان کتاب «تقابل فکری فاطمیان با مخالفان» نوشتۀ راضیه انصاری را منتشر کرد.
2022-05-28 18:11:06

فصلنامۀ «عرشۀ شعر ۲» منتشر شد

فصلنامۀ «عرشۀ شعر ۲» با محتوای یادداشت‌هایی در ادبیات و هنر شیعی منتشر شد.
2022-05-28 17:03:01

متافیزیک اشراقی و درک استعاری از نور در فلسفه سهروردی

نشست «درآمد بر مسئله وجود و ماهیت در فلسفۀ سهروردی؛ خوانش کربن» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی علیرضا سمنانی برگزار ‌شد.
2022-05-28 16:23:46

فراخوان چهارمین جشنواره «کتاب سال خلیج‌فارس»

چهارمین جشنواره انتخاب «کتاب سال خلیج‌فارس» در دو بخش آثار منتشرشده در حوزه خلیج‌فارس و آثار منتشرشده در استان هرمزگان یا درباره هرمزگان برگزار می‌شود.
2022-05-28 15:42:21

مراسم یادبود محمدعلی اسلامی ندوشن برگزار می‌شود

مراسم یادبود محمدعلی اسلامی ندوشن در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.
2022-05-28 15:13:18

رباعیّات خیّام و تقویمِ ایرانی

در ذهنیت ما ایرانیان دو عنصر "تقویم" و "رباعیّات" به گونه‌ای تنگاتنگ با نام خیّام گره خورده‌اند؛ امّا رابطۀ میان آن دو اکثراٌ از نظرها دور مانده است.
2022-05-28 14:46:12

خدمات حبیب یغمایی به زبان فارسی

نام مرحوم حبیب یغمایی افزون بر تصحیح گران‌سنگ آثاری چون «ترجمه تفسیر طبری» و «گرشاسب‌نامه»، بیش از هر چیز خاطره مجله «یغما» را زنده می‌كند.
2022-05-24 23:34:53

جلد اول کتاب «التحفة السعدیه» منتشر شد

جلد اول کتاب «التحفة السعدیه» اثر قطب‌الدین شیرازی با تصحیح، تحقیق و مقدمه نجفقلی حبیبی از سوی انتشارات دانشگاه تهران با همکاری انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.
2022-05-24 22:51:40

صفحه‌ها