نقد متن پژوهی مدرن

میراث مکتوب - کتاب حاضر دربردارندۀ بحثی تازه در زمینۀ تصحیح انتقادی متون، به ویژه متون دورۀ چاپ ماشینی در آغاز سدۀ نوزدهم و سدۀ بیستم است.

 

جرم مک گن را امروز دیگر به عنوان آغازگر متن پژوهی جامعه شناسانه می شناسند که اگرچه در زمان انتشار این کتاب نتوانسته بود طبعی انتقادی بر اساس دیدگاه خود پدید آورد، سبب شد ابعاد تازه ای مثل تحریرهای چندگانۀ متن، تأثیر شرایط چاپ، سانسور دولتی و موانع اخلاقی و سیاسی در تحریرهای چندگانۀ متن، تأثیر شرایط چاپ، سانسور دولتی و موانع اخلاقی و سیاسی در انتخاب نسخۀ اساس و چگونگی ویرایش آن مورد توجه قرار بگیرد و از اواسط دهۀ نود مباحث مربوط به این حوزه را در متن پژوهی مدرن مکتب انگلیسی – آمریکایی به چالش بکشد.

مترجم در این مقدمه چهار پرسش طرح می کند : مک گن چه می گوید؟ نقد او واکنش به کدام سنت متن پژوهی است؟ پیشنهاد او از چه نگرش و نظریه هایی تأثیر می گیرد؟ ترجمۀ این کتاب در سنت متن پژوهی فارسی چه جایگاهی می تواند داشته باشد؟ در پایان به چگونگی ترجمۀ کتاب، ساختار کتاب و منطق حاکم بر یادداشت های مترجم پرداخته شده است.

کتاب از دو پیشگفتار، یک مقدمه، هشت فصل، یک خاتمه و یک فصل بعد از خاتمه تشکیل شده است. نویسنده در مقدمه به شرح شرایط و معضلات موجود می پردازد. در فصل اول تاریچه ای از متن پژوهی مدرن انگلیسی -  آمریکایی ارائه می کند و ریشه های نظریه ای را که می خواهد به نقد بکشد باز می کند. در چند فصل میانی به ذکر نمونه هایی از وضعیت تولید و نشر متون در دورۀ جدید می پردازد و در فصل پایانی با بررسی این شرایط و مبانی رویکردهای جاری، خواننده را نسبت به ضرورت یافتن راهکارهای تازه در تولید طبع انتقادی متقاعد می کند.

مَک گَن، جِرُم . ج، نقد متن پژوهی مدرن (نقدی بر نظریه های چاپ انتقادی متون در انگلستان و آمریکا)، ترجمه: سیما داد، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 175 صفحه، شمارگان: 500 نسخه، قطع: وزیری، بها:170000 ریال،  1394.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.