به گزین شاهنامه برای دانشجویان

میراث مکتوب - نامورنامه شهریار برگزیدۀ دیباچۀ شاهنامه، داستان هفت‌ خان رستم، رستم و سهراب و سیاوش است که به کوشش دکتر سجاد آیدنلو برای دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی تدوین شده است.

 

دکتر سجاد آیدنلو، که در سالهای اخیر تحقیقات بسیاری را در زمینۀ آثار حماسی و به ویژه شاهنامۀ فردوسی انجام داده است، این بار چند بخش و داستان شاهنامه را که تقریباً همۀ متخصصان فن آنها را بهترین و برجسته ترین بخش ها و داستان های حماسۀ ملی ایران می دانند، انتخاب و برگزیده ای از بیت های آنها را برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی با عنوان  شاهنامه (1) نامورنامۀ شهریار برگزیدۀ دیباچۀ شاهنامه، داستان هفت‌ خان رستم، رستم و سهراب و سیاوش تدوین کرده است.

این کتاب در سه بخش تدوین شده است. بخش نخست مقدمه ای است دربارۀ برخی از مهم ترین مسائل مربوط به سرگذشت فردوسی و یکی دو مبحث دیگر دربارۀ شاهنامه. قسمت دوم متن بیتهای برگزیده است که از دیباچه و داستان های هفت خان رستم (نبرد مازندران)، رستم و سهراب و سیاوش  بر اساس تصحیح دکتر جلال خالقی مطلق انتخاب شده و در مجموع 1773 بیت است. سه داستان یاد شده از بهترین، محبوب ترین و شناخته شده ترین روایات شاهنامه هستند؛ دیباچۀ کتاب هم مقدمۀ ورود به حماسۀ ملی ایران و آشنایی با کلیات جهان بینی فردوسی و اساس شیوۀ کار اوست که متأسفانه در مقاطع سه گانۀ رشتۀ ادبیات فارسی در دانشگاه ها غالباً مغفول واقع می شود. بخش سوم کتاب، تعلیقات متن است و در آن به معانی لغات، ترکیبات و تعابیر درخور بحث گزارش بعضی مصراع ها و ابیات، توضیح برخی نکات متن شناختی و اشارات اساطیری، حماسی و آیینی و معرفی کوتاه شخصیت های داستانی به استناد معتبرترین تحقیقات و جدیدترین نظریات – در حد اطلاع و امکان نگارنده – پرداخته شده است.

همچنین در این اثر به دلیل ساختار درسی و آموزشی کتاب در مقدمه و تعلیقات کوشش شده است که در حد امکان جانب ایجاز رعایت شود.

شاهنامه (1) نامورنامه شهریار ( برگزیده دیباچه ، داستان هفت‌ خان رستم، رستم و سهراب و سیاوش )،مقدمه، انتخاب و توضیحات: سجاد آیدنلو، تهران، سمت،  268 صفحه، بها: 70000 ريال، 1394.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.