فراخوان نخستین همایش ملی واج شناسی

میراث مکتوب - فراخوان نخستین همایش ملی واج شناسی از سوی انجمن زبان شناسی ایران اعلام شد.

محورهای این همایش به این شرح است:

رویکردهای نوین در واج شناسی -  واج شناسی زبانها و گویش های ایران

· تحولات واجی در زبانها و گویش های ایران؛

· تعامل واج شناسی و آواشناسی؛

· تعامل واج شناسی و دیگر حوزه های زبان شناسی، رشد واجی در کودکان؛

· اختلالات واجی و رویکردهای نوین در گفتار درمانی؛

· مسائل واج شناختی در آموزش زبان؛

· مسائل واج شناختی در زبان شناسی رایانشی

این همایش سوم دی ماه سال جاری برگزار می شود و مهلت ارسال چكيده و متن کامل مقالات به این همایش دهم  آذر است.

علاقه مندان می توانند مقالات خود را به نشانی hamayesh@lsi.ir ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه انجمن زبان شناسی ایران مراجعه کنند.