انتشار شمارۀ 118 فصلنامۀ علمی - پژوهشی دانش

میراث مکتوب - شمارۀ 118 دانش (فصلنامۀ علمی – پژوهشی مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان – اسلام آباد) در قالب ویژه نامه ای با عنوان «میراث فرهنگی مشترک» در زمینه های میراث مشترک عرفانی، ادبی، تاریخ ادبی، تاریخ نویسی و معماری منتشر شد.

 

فهرست مطالب این شماره از فصلنامۀ دانش به این شرح است:

سخن دانش                                                                                                              

ویژه نامه میراث فرهنگی مشترک

مقالات

میراث مشترک عرفانی

جایگاه مولوی در بنگلادش / شاهرخ محمد بیگی / محمد بهاء الدین                 

چشم اندازی بر نقش الگویی میر سید علی همدانی  / قاسم صافی                 

   عارف جهانگرد تاثیر گذار                                 

تصورات تصوف در شعر بیدل / اخلاق احمد آهن                             

میراث مشترک ادبی

مقام شامخ بهار در پاکستان / علی محمد موذنی / بهاره فضلی درزی            

تحول قصیده فارسی در عهد قبل از مغول / غلام ناصر مروت                       

غزل فارسی علامه محمد اقبال / روزینه انجم نقوی                              

میراث مشترک تاریخ ادبی و تاریخ نویسی

نقد و بررسی هشت کتاب مهم تاریخ ادبیات فارسی / حمیرا  زمردی/محمد فیاض       

 تالیف شده در پاکستان در قرن اخیر

دو منبع مهم فارسی در زمینۀ تاریخ امارت بهاولپور/ عصمت درانی             

میراث مشترک روابط دو جانبه ای

نگاهی تحلیلی به زمینه های توسعه روابط خارجی علی بیگدلی/مهدی یار احمدی          

صفویان و گورکانیان از ابتدای دوره بابر تا انتهای دوره اکبر   

روابط میان سند وایران در دوره تالپوران / غلام محمد لاکهو / محمد نعمان زاهد        

میراث مشترک معماری

بررسی معماری و کارکرد هنری حوضچه / محمد مهدی توسلی / سینا توسلی     

آبنمای باغ شالیمار - لاهور                                    

نگرشی بر مساجد سیستان و بلوچستان و ریشه یابی داود صارمی نائینی/کاظم محمودی 

عناصر وابسته به شبه قاره

عرصه های پژوهش

تورسن زاده و شبه قاره / عارف نوشاهی                           

میراث مشترک (کتابهای چاپ شبه قاره )/  ثریا پناهی                                 

چکیده مطالب به انگلیسی           

Abstracts of Contents in English

صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان – اسلام آباد

مدیرمسئول: قاسم مرادی

مدیر: سید مرتضی موسوی