پرتوی تازه بر اندیشه های فلسفی ابن سینا

میراث مکتوب - ابن سینا در بسیاری از مسائل وجودی و علوم اعتباری، یقین قطعی نداشته است.

این مسئله نه از ضعف اوست بلکه کمال انصاف و تواضع علمی او را می رساند. دیدگاه وی در مسائل عمدۀ دینی از جمله معاد نیز حکایت از حقیقت پژوهی خالی از گزافه پردازی او دارد.

بعلاوه، پیرامون مسائل عرفانی مواظب است که در مسائل علمی و فلسفی دچار گرایش ایده آلیستی نشود. نویسنده در نوشتار حاضر می کوشد بر این نکته تأکید کند که بوعلی حتی در فلسفیدن، علمی می اندیشد و احتیاط و تواضع خردمندانه را به کار می گیرد. نویسنده در انتها، به دو اثر بوعلی به نام های الانصاف و قسمت اعظم کتاب حکمه المشرقیین که گم شده است، اشاره می نماید.

متن کامل این مقاله نوشتۀ علیرضا ذکاوتی قراگزلو  که در دوماهنامۀ آینۀ پژوهش (سال بیست و ششم،شمارۀاول، فروردین واردیبهشت 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.