«رستم باز/ رستم بازی» و «هفت لشکر» (دو ترکیب فارسی با منشأ حماسی)

میراث مکتوب - در زبان فارسی لغات، ترکیبات، تعابیر، کنايات و امثالِ گوناگونی هست که با استفاده از نام ها و داستان های حماسیِ مذکور در شاهنامه و ديگر منظومه ها و متون پهلوانی ساخته شده است و دريافتِ معنای درست و دقیق و خاستگاه و علتِ ايجاد و رواجِ آن ها جز با توجه به اين آثار و روايات ممکن نیست.

اين حوزه از جامعه شناسیِ زبان فارسی هنوز مورد بررسی کامل قرار نگرفته و نیازمندِ تأملاتِ بیشترِ صاحب نظران است . در اين يادداشت به دو ترکیبِ نادرِ فارسی می پردازيم که منشأ و معنای آن ها برگرفته از نام ها و سنت های حماسی است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ دکتر سجاد آیدنلو که در تازه ترین شمارۀ فرهنگ نویسی جلد نهم، پیاپی 9، اردیبهشت 1394 منتشر شده است اینجا بخوانید.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.