سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز چهارشنبه 31 تیر در این مرکز برگزار شد.  در این نشست دکتر اکبر ایرانی مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب گزارشی از فعالیت های این مرکز در ماه های خرداد و تیر ارائه کرد.

دکتر مهدی محقق، دکتر نوش آفرین انصاری، دکتر ابوالقاسم امامی، استاد محمد روشن، دکتر محمود جعفری دهقی، حمیدرضا قلیچ خانی، بهروز ایمانی، جمشید کیانفر، دکتر قاسم صافی، عبدالحسن بصیره، اسفندیار معتمدی، دکتر منصور صفت گل، دکتر محمدعلی آذرشب، سیدعلی آل داوود، علی‌اصغر پورعزت رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران، سید علی موجانی، علی اصغر محمدخانی معاون فرهنگی و بین‌الملل موسسه شهر کتاب، محمدحسین ساکت و ... از حاضران در این نشست دوستانه بودند.

در این نشست همچنین ابوالفضل ورمزیار بخشی از کتاب علی نامه را برای حاضران نقالی کرد.

از راست: دکتر محمود جعفری دهقی، سید علی آل داوود و علی اصغر محمدخانی از راست: دکتر محمود جعفری دهقی، سید علی آل داوود و علی اصغر محمدخانی
سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب
سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب
دکتر اکبر ایرانی - مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب دکتر اکبر ایرانی - مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب
سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب
سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب
سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب
سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب
دکتر مهدی محقق در سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب دکتر مهدی محقق در سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب
سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب
دکتر نوش آفرین انصاری در سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب دکتر نوش آفرین انصاری در سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب
از راست: محسن ذاکرالحسینی و دکتر محمدرضا موحد از راست: محسن ذاکرالحسینی و دکتر محمدرضا موحد
سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب
سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب
بهروز ایمانی در سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب بهروز ایمانی در سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب
محمدحسین مرعشی و مجتبی سلطانی در سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب محمدحسین مرعشی و مجتبی سلطانی در سی امین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب
نادره جلالی - پژوهشگر نادره جلالی - پژوهشگر
علی‌اصغر پورعزت،‌ رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران علی‌اصغر پورعزت،‌ رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران
از راست: جمشید کیانفر، محمد باهر، علی‌اصغر پورعزت و علی صفری آق قلعه از راست: جمشید کیانفر، محمد باهر، علی‌اصغر پورعزت و علی صفری آق قلعه
از راست: اسماعیل دمیرچی، حامد صدقی و قاسم صافی از راست: اسماعیل دمیرچی، حامد صدقی و قاسم صافی
نقالی بخشی از کتاب ارزشمند علی نامه توسط استاد ابوالفضل ورمزیار نقالی بخشی از کتاب ارزشمند علی نامه توسط استاد ابوالفضل ورمزیار
از راست: دکتر ابواالقاسم امامی، محمد جعفری دهقی، سید علی آل داود و علی اصغر محمدخانی از راست: دکتر ابواالقاسم امامی، محمد جعفری دهقی، سید علی آل داود و علی اصغر محمدخانی
حمیدرضا قلیچ خانی - پژوهشگر حمیدرضا قلیچ خانی - پژوهشگر
از راست: دکتر منصور صفت گل و ابوالفضل ورمزیار از راست: دکتر منصور صفت گل و ابوالفضل ورمزیار
مجتبی سلطانی - پژوهشگر مجتبی سلطانی - پژوهشگر
نقالی بخشی از کتاب ارزشمند علی نامه توسط استاد ابوالفضل ورمزیار نقالی بخشی از کتاب ارزشمند علی نامه توسط استاد ابوالفضل ورمزیار
نقالی بخشی از کتاب ارزشمند علی نامه توسط استاد ابوالفضل ورمزیار نقالی بخشی از کتاب ارزشمند علی نامه توسط استاد ابوالفضل ورمزیار
علی‌اصغر پورعزت،‌ رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران علی‌اصغر پورعزت،‌ رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران
سید علی موجانی پژوهشگر حوزۀ تاریخ روابط خارجی سید علی موجانی پژوهشگر حوزۀ تاریخ روابط خارجی
علی اصغر محمدخانی، معاون فرهنگی و بین‌الملل موسسه شهر کتاب، علی اصغر محمدخانی، معاون فرهنگی و بین‌الملل موسسه شهر کتاب،
محمد حسین ساکت - مترجم و پژوهشگر محمد حسین ساکت - مترجم و پژوهشگر
سید عبدالرضا موسوی طبری - پژوهشگر سید عبدالرضا موسوی طبری - پژوهشگر
دکتر مهدی محقق - رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران دکتر مهدی محقق - رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.