اعلام فراخوان فصل‌نامه مطالعات زبان فارسی

فصل‌نامه علمی تخصصی «مطالعات زبان فارسی» جهت دریافت مقاله در موضوع زبان فارسی فراخوان داد.
2022-12-07 15:04:24

نسخه خطی «اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه»

از نسخه خطی «اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه» شهید اول با قدمت 600 سال در کتابخانه آستان قدس رضوی رونمایی شد.
2022-12-07 14:29:51

پژوهشی در نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه استانبول

کتاب «نسخه‌های خطی فارسی در کتابخانه استانبول» نوشته عثمان غازی اوزگودنلی با برگردان مهدی رحیم‌پور به چاپ رسید.
2022-12-05 23:09:31

تصحیح و انتشار «المشیخة البزغشیة»

کتاب «المشیخة البزغشیة» اثر محب‌الدین عطاءالله بزغشی شیرازی، با تصحیح سیدمحمد طباطبایی بهبهانی (منصور) منتشر شد.
2022-12-05 22:26:31

«نزهة‌ المجالس» سندی بر دیرینگی فرهنگی ایران در قفقاز

محمدجعفر محمدزاده: نزهة‌ المجالس پاسخی به یاوه‌پردازی‌ها و سندی بر دیرینگی فرهنگی ایران در قفقاز است.
2022-12-04 17:39:41

بررسی چاپ نسخه برگردان متون کهن در ایران

سید علی آل‌داوود در گفت‌وگویی به برخی پرسش‌ها دربارۀ چاپ نسخه برگردان متون کهن در ایران پاسخ داده است.
2022-12-04 16:57:16

مردی برای تمام قرون!

برخی دامنه تأثیرگذاری شان آنقدر وسیع است که بُعد زمان و مکان را کنار زده، جغرافیا و قرن را تهی از معنی می‌نمایند. یکی از این نوابغ حکیم عمر خیام نیشابوری است.
2022-12-04 16:13:19

تصحیحی تازه از «دیوان محمد فلکی شروانی»

دیوان محمد فلکی شروانی (به انضمام ترجمه "فلکی شروانی: زمانه، زندگی و آثارش")‏ با ترجمه و تصحیح علیرضا شعبانلو منتشر شده است.
2022-12-04 15:28:19

مجلد سیزدهم «فهرست مقالات فارسی در زمینۀ تحقیقات ایرانی»

مجلد سیزدهم «فهرست مقالات فارسی در زمینۀ تحقیقات ایرانی» به بنیادگذاری ایرج افشار و به‌کوشش ایران‌ناز کاشیان منتشر شد.
2022-12-04 14:52:19

مروری بر قابلیت‌های دراماتیک ادبیات کهن فارسی

در این کتاب ضمن معرفی عناصر داستان و نمایشنامه و بیان تغییرات رسانه‌ای داستان به نمایشنامه، قابلیت‌های دراماتیک نمونه‌هایی از ادب فارسی بررسی شده است.
2022-12-03 22:48:08

صفحه‌ها