فرهنگ‌نامۀ اقبال لاهوری

خدمات فارسی‌نویسان و فارسی‌گویان شبه ‌قاره به زبان و ادبیات و فرهنگ ایرانی بر کسی پوشیده نیست.
2014-10-28 10:54:41

غفلت و نسیان از آثار فرهنگی؛ دلیل اصلی بحران هویت در جامعه امروز

مراسم «گرامیداشت ثبت چهار میراث مستند ایران در فهرست منطقۀ آسیا و اقیانوسیه حافظۀ جهانی یونسکو» صبح امروز دوشنبه (5 آبان‌ ماه) در کتابخانۀ ملی برگزار شد.
2014-10-27 14:55:17

چند کتاب و پژوهش عربی در باره ایران

تحقیقات مربوط به ایران در دانشگاه های مختلف کشورهای عربی و نیز مراکز تحقیقاتی رو به ازدیاد است.
2014-10-26 14:23:16

گذری بر کهن شهرها با مسالک الممالک

در ششمین نشست کمیته منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه برنامۀ حافظه جهانی یونسکو چهار اثر از ايران در اين فهرست به ثبت رسید.
2014-10-26 12:41:53

سرچشمۀ ایرانی یک مصراع عربی در اشعار حافظ

آنچه در ادامه می خوانید نوشتاری از دکتر وحید سبزیان پور است که در شماره 58 و 59 دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث منتشر شده است.
2014-10-26 11:05:53

بررسی میراث فرهنگ و تمدن ایرانی – اسلامی در چین

نخستین پیش همایش «همایش بین المللی ایران و چین» روز چهارشنبه 7 آبان ماه سال جاری در سازمان اسناد ملی برگزار می شود.
2014-10-25 16:33:33

مراسم گرامیداشت ثبت چهار میراث مستند ایران در فهرست حافظۀ جهانی یونسکو

مراسم گرامیداشت ثبت چهار میراث مستند ایران در فهرست حافظۀ جهانی یونسکو روز دوشنبه 5 آبان در كتابخانۀ ملي برگزار مي شود.
2014-10-25 14:24:58

جستارهایی دربارۀ عرفات العاشقین

ضمیمۀ 35 دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی آینۀ میراث با عنوان «جستارهایی دربارۀ عرفات العاشقین» منتشر شد.
2014-10-25 11:28:34

خدمات علمی و فرهنگی دکتر منوچهر مرتضوی در یک کتاب

زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی حافظ پژوه برجسته و استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز مرحوم منوچهر مرتضوی منتشر شد.
2014-10-25 10:10:25

نشست سکه ‌شناسی ساسانی و عرب ‌ساسانی در موزۀ ملک

موسسۀ کتابخانه و موزۀ ملی ملک در تازه ‌ترین نشست تخصصی خود به موضوع «سکه ‌شناسی ساسانی و عرب ‌ساسانی» می ‌پردازد.
2014-10-25 09:37:19

صفحه‌ها