بررسی متن شناسی دست نوشتۀ کلیات سنایی، متعلق به کتابخانۀ عمومی کابل

میراث مکتوب - در این گفتار برآنیم تا با بررسی متن شناسانۀ دست نوشت کلیات سنایی متعلق به کتابخانۀ عمومی کابل نشان دهیم که اگرچه بتوان این دست نوشت را به عنوان دست نوشتی کهن از کلیات سنایی پذیرفت، لیکن آن را به عنوان اساس تصحیح آثار وی نمی توان مورد اطمینان قرار داد.

آنچه بیش از هرچیز دربارۀ این نسخه ها باید با احتیاط تلقی شود اشعاری ست که این دست نوشت یگانه مرجع کهن انتساب آنها به سنایی ست (گذشته از دست نوشت 5468 کتابخانۀ ملک که به احتمال بسیار با نسخۀ کابل هم خانواده است). از سوی دیگر اصالت تقسیم بندی اشعار سنایی در دست نوشت کابل جای گمان داشته، پس و پیشی ابیات و ضبط آنها در این نسخه دچار نادرستیهای بسیار است.

متن کامل مقالۀ «بررسی متن شناسی دست نوشت کلیات سنایی، متعلق به کتابخانۀ عمومی کابل» نوشتۀ مسعود راستی پور که در دفتر چهارم اوراق عتیق منتشر شده است اینجا بخوانید.

دفتر چهارم اوراق عتیق به اهتمام سید محمدحسین حکیم از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در 1020 صفحه به چاپ رسیده است.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.