انتشار مقالۀ مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب در ماهنامۀ ثقافتنا

میراث مکتوب - مقالۀ دکتر اکبر ایرانی با عنوان «إطلالة على إسهامات الإیرانیین فی حقل تدوین التراث قدیمًا وتحقیقه حدیثًا (نگاهی به سهم ایرانیان در تألیف متون عربی و تحقیق و تصحیح آنها در عصر حاضر)» در سی و ششمین شمارۀ ماهنامۀ ثقافتنا به چاپ رسید.

این مقاله در کارگاه آموزشی مخطوطات و نسخ خطی با نگاهی به نسخه های خطی ایران، عراق و آلمان در تاریخ 15 ـ 16 جولای (24 و 25 تیرماه 1392) در دانشگاه ماربورگ آلمان ارائه شده است. در این کارگاه آموزشی، دربارۀ روشهای بررسی نسخه های خطی و پیشرفت های جاری (رویکرد تطبیقی با نگاهی به نسخه های خطی اسلامی در ایران، عراق و آلمان) بحث و تبادل نطر شد.

متن عربی این مقاله را اینجا دانلود کنید.

سایر مقالات ماهنامۀ ثقافتنا (السنة 1435، العدد 36، ربیع الاول 1435، دی 1392) را اینجا مشاهده کنید.