يك ممدوح ناشناختۀ خاقانی و نكته ای مهمّ دربارۀ نسخۀ لندن

میراث مکتوب - دربارۀ جزئیات سوانح عمر خاقانی و روابط او با دربارها و حاكمان روزگارش، تحقیقات كاملی صورت نگرفته و سیمای برخی از ممدوحان او در هاله ای از ابهام قرار دارد.

بی شك بدون شناخت بایسته موقعیت زمانی و اشارات تاریخی سروده های این شاعر بزرگ قرن ششم و شناخت هویت ممدوحان وی، نمی توان درك دقیقی از بسیاری از ابیات و سروده های او داشت و حتی به تصحیح علمی و دقیق سروده هایش نائل آمد. یكی از قصاید مشهور خاقانی، سروده ای است با ردیف «نماید» كه آن را می توان اختصاراً «قصیده نماید» یا «شاهد جان» نامید. درمورد اینكه ممدوح این قصیده كیست و نیز تعداد ممدوحان آن، اختلاف نظر جدی در میان دست نوشته های دیوان و صاحب نظران وجود دارد. نویسنده در مقالۀ خود كوشیده است از رهگذر اسناد تاریخی موجود و با توجه به نقد و تحلیل دیدگاه های خاقانی شناسان روزگار، این ابهام تاریخی را برطرف سازد. ضمناً با بررسی نسخه های مختلف دیوان خاقانی كه مورد نظر مرحوم سجادی در تصحیح این دیوان بوده و چند نسخه دیگر، ثابت كرده كه این ابهام و اختلاف نظرهای پدیدآمده پیرامون ممدوح این قصیده، ناشی از اشكالی اساسی در نسخه بریتیش میوزیوم ـ نسخه اساس چاپ سجادی ـ از دیوان خاقانی است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ محمدرضا ترکی که در نشريه ادب فارسی، سال چهارم، شماره 2، پاييز و زمستان 1393 منتشر شده است را اینجا بخوانید.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.