انتشار پیام بهارستان ویژه طب سنتی

میراث مکتوب - ویژه نامۀ پانزدهم پیام بهارستان که چهارمین ویژه نامه کتابخانه مجلس در تاریخ پزشکی است  و به طب سنتی اختصاص یافته است با مقالاتی به قلم نویسندگان زیر منتشر شد.

 

بیماری آبله در ایران/ محمدحسین عزیزی

گزارشی درباره زندگی و آراء و آثار پزشک بزرگ افریقیه، ابن جزار/ ستار عودی

دربارۀ وجود بیماری تیفوئید(حصبه) و نحوه درمان آن در پزشکی سنتی ایران/ محمدسعید  جانب اللهی

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی درباره تصویب نخستین قانون طبابت در ایران، به بهانه یکصدمین سال سالگرد تصویب قانون/ فرید قاسملو

زکریای قزوینی و گیاه شناسی پزشکی/ مسعود غلامیه

برگردانی کهن از رساله ذهبیه منسوب به امام رضا(ع) از: ابوعلی حسن بن ابراهیم سلماسی (به سال 614 ه.ق)/ دکتر عیوض هوشیار

رساله در خواص اطریلال به روایت حکیم عمادالدین محمود بنمسعود شیرازی ( 11ق)/ نوشین شکوری

ترجمۀ تقویم الأبدان فی تدبیر الانسان/ تألیف: ابوعلی یحیی بن عیسی بن جزلۀ بغدادی (متوفی 493 ه.ق)/ یوسف بیگ باباپور

این ویژه نامه به سردبیری (مهمان): فرید قاسملو و یوسف بیگ باباپور و معاون سردبیری: کورش نوروزمرادی از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و با حمایت مادی معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر شده است.

منبع: کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی