برگزاری مراسم یادبود استاد عبدالحسن حائری

میراث مکتوب - مراسم یادبود استاد فقید عبدالحسین حائری عصر امروز، چهارم شهریور، در مسجد نور برگزار می شود.

استاد عبدالحسین حائری نسخه شناس، فهرست نویس و رییس اسبق کتابخانۀ مجلس، بامداد روز یکشنبه، یکم شهریور جان به جان آفرین تسلیم کرد.

مراسم یادبود این استاد فقید عصر امروز چهارشنبه چهارم شهریور از ساعت 16 الی 17:30 در مسجد نور، واقع در میدان فاطمی  برگزار خواهد شد.