نقدی بر ویراست نااستوار رسالۀ اثبات العقل المجرّد نصیر الدین طوسی و برخی از شروح آن

میراث مکتوب - رسالۀ اثبات العقل المجرّد خواجه نصیرالدین طوسی و برخی از شروح و حواشی مهمّ آن به تازگی با تصحیح و مقدّمۀ خانم طیّبۀ عارف نیا به چاپ رسید.

علی رغم سعی بسیاری که مُصَحِّح محترم در راه تصحیح این کتاب مبذول داشته‌ است، متن عرضه شده از سوی وی همراه با اشکالات و نابسامانی‌های گوناگونی است که این گفتار به قصد تذکار آنها سامان یافته است. افتادگی عبارات یا جملات، اشتباه در ضبط کلمات، عدم مقابلۀ دقیق نسخه‌ها با یکدیگر و خاصّه سهل انگاری در گزارش دقیق اختلاف نُسَخ در موارد متعدّد، ضعف در تشخیص ضبط صحیح کلمات و لغزش در انتخاب ضبط برتر از بین نسخه بدل‌ها، تقطیع‌های نادرست در پاره‌ای از موارد، اغلاط حروف‌نگاشتی، اعراب گذاری غلط و اشکالات ویرایشیِ دیگر مانند کاربرد نادرست علائم سجاوندی، بخشی از پریشانی‌ها و نابسامانی‌هایی است که در این طبعِ بظاهر آراسته و بصورت ویراسته قابل ملاحظه است.

متن کامل این مطلب نوشتۀ حمید عطائی نظری را اینجا بخوانید.